OKO DO HISTORII

BE4ART


AGNIESZKA, MARTINA,  JUSTYNA, GOSIA, ANIA P., OLGA, MAGDA, ANIA K., PAULINA, ASIA, KASIA i honorowo ALEKSANDRA T.AGNIESZKA 

Założycielka pierwotnie Formacji Challenge Dance, następnie Stowarzyszenia Challenge Dance (od 15.06.2015 r. wewnętrznego podmiotu Stowarzyszenia ChD Formacji Be4Art). Z przyziemnych pobudek mgr Prawa i mgr Administracji, a w głębi duszy - tancerka z krwi i kości, szukająca stale prawdziwości ruchu w ciele i poza nim, aby nadać ram, charakteru i unikatowości dla eklektyzmu form artystycznego wyrazu :)
Niespożyte pokłady energii, aktywny tryb życia i zapał do wszystkiego, a zwłaszcza tego, co taneczne, nadały rozpędu jej tanecznym przygodom i dały szerokie pole do poszukiwania spełnienia artystycznego.